Achtergrond
 


Subklinische hypothyreoïdie
Een licht verminderde werking van de schildklier (medisch: subklinische hypothyreoïdie) is een aandoening die veel voorkomt op hoge leeftijd. Met oplopende leeftijd komt het steeds vaker voor: er wordt in verschillende studies gerapporteerd tot 20% bij vrouwen boven de 65 jaar.
De diagnose wordt gesteld op basis van laboratoriumbepalingen en zegt in principe niets over de aan- of afwezigheid van klachten of symptomen.

Klachten en symptomen
In verschillende studies is de aandoening geassocieerd met uiteenlopende klachten en symptomen, variërend van vermoeidheid, traagheid, depressie, tot afwijkingen in het
cardiovasculaire risicoprofiel en een verhoogd risico op sterfte door hart- en vaatziekten. Aan de andere kant is bij de oudste ouderen (>85 jaar) in een studie gevonden dat de deelnemers met een licht verminderde werking van de schildklier de langste overleving hadden, maar dat werd in andere studies niet teruggevonden. Er is dus geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of subklinische hypothyreoïdie moet worden behandeld.

Wel of niet behandelen
Een licht verminderde werking van schildklier kan worden behandeld door het dagelijks slikken van schildklierhormoon. Daarmee herstelt de balans van de hormonen. Grote studies waarin wordt onderzocht of het behandelen ook effectief is ontbreken. Daarom is het bestuderen van het effect van behandeling belangrijk. Kennis over het nut van de behandeling kan ziekte en sterfte helpen verminderen en kwaliteit van leven verhogen.


 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
social media twitter linkedin facebook
 

Projectpartners: