Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Screening
Naar aanleiding van uw eerdere laboratoriumuitslagen vragen wij u vriendelijke om deel te nemen aan de screening van de IEMO 80+ Schildklier Studie. Bij sommige mensen kan de schildklierwerking zich spontaan herstellen, bij andere mensen ontstaat er na enige tijd een duidelijk tekort aan schildklierhormoon. Daarom wordt tijdens de screeningsfase van het onderzoek bepaald of u blijvend een licht verminderde schildklierwerking heeft. Pas als dit het geval is, dan vragen wij u om deel te nemen aan de IEMO 80+ Schildklier Studie.

Als u mee wilt doen aan de screeningsfase van het onderzoek vragen we u om hiervoor een toestemmingsformulier te ondertekenen en binnen 6 weken met dit ondertekende formulier en bijgesloten labformulier het laboratorium te bezoeken om een buisje bloed af te laten nemen, zodat de hoogte van het schildklierhormoon opnieuw bepaald kan worden. Indien het niet mogelijk is om het laboratorium te bezoeken, wordt er bij u thuis bloed afgenomen door een onderzoeksmedewerker.

Als u niet meer in aanmerking komt voor deelname aan de IEMO 80+ Schildklier Studie, dan ontvangt u schriftelijk bericht met de uitslag van de laboratoriumtest en een uitleg. We zullen deze uitslag ook doorgeven aan uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis.

Deelname
Als de resultaten aantonen dat u zou kunnen deelnemen aan de IEMO 80+ Schildklier Studie, dan neemt een onderzoeksmedewerker contact met u op. Hij/zij deelt u de uitslag mee en maakt een afspraak voor een huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek legt de onderzoeksmedewerker het onderzoek aan u uit. U kunt dan besluiten niet mee te doen aan de IEMO 80+ Schildklier Studie.

Huisbezoeken
Als u wilt deelnemen, dan wordt u gevraagd een tweede toestemmingsformulier te tekenen. Na ondertekening worden u verschillende aanvullende vragen gesteld (algemene vragen over uw gezondheid, uw medicatiegebruik, welbevinden) en worden enkele metingen gedaan (zoals bloeddruk, een hartfilmpje en handkracht). Dit huisbezoek duurt ongeveer één tot anderhalf uur. De huisbezoeken van de onderzoeksmedewerker vinden plaats aan het begin van het onderzoek, na 6-8 weken, na 12 maanden, na 24 maanden en na 36 maanden.

Schildklierhormoon of placebo
Na het eerste huisbezoek wordt geloot in welke behandelgroep u terecht komt: schildklierhormoon of placebo. De kans dat u schildklierhormoon of placebo loot, is gelijk (50%). De onderzoeksmedicijnen dient u elke dag in te nemen, minstens 30 minuten voor het ontbijt, gedurende 3 jaar.

Terug naar vragenoverzicht


 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
social media twitter linkedin facebook
 

Projectpartners: